För att skapa en ny egen mall, måste du först ha rätt inställningar på din PC eller MAC samt även ha BRIX-fonterna installerade. 


  1. Samma stället som för SGFs mallar och rätt inställningar i datorn, så mer här SGF:s mallar i min PC, Mac, mobil, surfplatta eller på webben
  2. Om din mall utgår från SGF-mallar eller om du vill ha SGF-utseende på din mall, behöver du ha BRIX-fonterna installerade. Installera fonterna här för PC eller MAC!


Om ovan är klart, gör så här:


  • Kontakta INTERN-IT!