Vilka distributionslistor (epostlistor) finns på SGF? Vem ingår i vilka listor?

Ändrad den Fri, 06 May 2022 vid 04:17 PM

De aktuella distributionslistor (epostlistor) som SGF har, hittar du genom att lista dem i tex OUTLOOK (se instruktion nederst).


Den vanligaste och den du troligen ska använda är röd-markerad nedan!


  • SGF DL ALLA ANSTÄLLDA INOM SGF = anställda på SGF
  • SGF DL ALLA SGF:are (ANSTÄLLDA + ÖVRIGA) = som ovan samt projektanställda och externa! 
  • SGF DL ALLA I HUSET = De som har kontorsplats på IHS (Idrottens Hus Skanstull) samt 2 listor med GAF och SAIF som vi delar våningsplanets flygel med.
  • SGF DL VO-chefer
  • SGF DL LG
  • SGF DL SGF Styrelse
  • Sedan är det varje VO-grupp (chef + anställda) eller andra grupper 
  • Olika avdelningar inom ett eller flera VO 
  • osv


Eftersom våra VO byter namn och andra läggs till eller tas bort, så titta noga före varje utskick!


Vilka aktuella listor har SGF:

  • I ett email, i tex TILL, KOPIA eller HEMLIG KOPIA, skriver in ”sgf.dl” och tryck sedan CTRL+K för att få en lista över alla aktuella distributionslistor som SGF har hos RF. Bilden nedan är från 2019.


Se även:


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov