De aktuella distributionslistor (epostlistor) som SGF har, hittar du genom att lista dem i tex OUTLOOK (se instruktion nederst).


Den vanligaste och den du troligen ska använda är röd-markerad nedan!


  • SGF DL ALLA ANSTÄLLDA INOM SGF = anställda på SGF
  • SGF DL ALLA SGF:are (ANSTÄLLDA + ÖVRIGA) = som ovan samt projektanställda och externa! 
  • SGF DL ALLA I HUSET = De som har kontorsplats på IHS (Idrottens Hus Skanstull) samt 2 listor med GAF och SAIF som vi delar våningsplanets flygel med.
  • SGF DL VO-chefer
  • SGF DL LG
  • SGF DL SGF Styrelse
  • SGF DL VO XXX (som har respektive chef + anställda inom VO) 
  • ... eller andra grupper, avdelningar etc inom ett eller flera VO 
  • osv


Eftersom våra VO byter namn och andra läggs till eller tas bort, så titta noga före varje utskick!


Vilka aktuella listor har SGF just nu:

  • I ett email, i tex TILL, KOPIA eller HEMLIG KOPIA, skriver in ”sgf.dl” och tryck sedan CTRL+K för att få en lista över alla aktuella distributionslistor som SGF har hos RF. Bilden nedan är från 2019.


Se även: