Alla beställningar och avslut av it, teknik, program och abonnemang går via INTERN-IT.


Fyll i rekvisitionen (finns på SHAREPOINT / GEMENSAMT / REKVISITION) och få den påskriven av din VO-chef (vid beställning för över 500kr). Den finns även här: Rekivision för inköp över 500kr


Lämna den eller bifoga i mail till Intern-IT.


Rekvisitionen kan även bifogas tillsammans med beställning när du gör det här på http://itsupport.golf.se