Japp... men nej. Här på SGF kör vi Windows-datorer, i första hand från HP.