Vill du ha en ny dator tar du upp detta med din chef som kontaktar Intern-IT.


Beslutet att köpa in en ny dator till dig tas av din chef i samråd med Intern-IT, alternativt av Intern-IT i samband med att din dator blir för gammal.