Om du nyligen bytt ditt lösenord till Office 365 måste det också bytas i mobilen för att du ska kunna läsa mailen där.


  1. Slå på telefonen
  2. Gå till Inställningar
  3. Klicka på Epost en bit ner i listan
  4. Klicka på Konton
  5. Klicka på det konto som är SGF (heter troligen "SGF" eller kanske "EXCHANGE etc)
  6. Klicka på översta raden KONTO <DIN EPOSTADRESS>
  7. Fyll i ditt nya lösenord till Office 365 på raden Lösenord
  8. Klicka på ordet Klar uppe i högra hörnet


OBS: 

Ovan gäller om du har lagt till ditt konto på det gamla manuella sättet. Numera använder du LOGGA IN.


För SGFs epostkonton i MICROSOFT 365 är det då enklast att du först tar bort kontot, sedan lägger du till det igen genom att välja LOGGA IN.