Här kan du kontrollera på vilka sätt du kan autentisera dig mot MICROSOFT 365, tex när du är utomlands. 


OBS! Notera att du lägga till mobilnummer och autentiseringen i MICROSOFT AUTHENTICATOR när du är i Sverige!


Kontrollera din autentiseringsmetoder:

  1. Logga in på myaccount.microsoft.com med din GOLF-adress och lösenord
  2.  Klicka på SÄKERHETSINFORMATION

     
  3. Här bör du se ditt mobilnummer (se pilen på bilden) samt även om du har konfigurerat appen MICROSOFT AUTHENTICATOR.

     
  4. Om du mobilnummer saknas, klicka på LÄGG TILL INLOGGNINGSMETOD (den röda rutan på bilden ovan).
  5. Om du saknar MICROSOFT AUTHENTICATOR i listan, gå till: Microsoft Authenticator & Microsoft 365 (utomlands)