Gratis webmöte (ca 45-60 minuter med begränsat antal deltagare) (1)