Du kan bestämma hur din status under AKTIVITET, där GRÖN text "TILLGÄNGLIG" (se bild 2) betyder att du tar emot emot samt och RÖD IKON och text betyder att meddelande hörs och samtalet sedan kopplas till din telefonsvarare.


Gör så här:

  1. Öppna appen TELE2 VÄXEL
  2. Svep från höger till vänster (se bild 1)
  3. Du ser nu din status (se bild 2)
  4. Du ändrar din status genom att trycka på (...) till höger
  5. ... eller om du vill använda dina färdiga genom vägar. (Lägg även till "TILLGÄNGLIG" - se nederst på bild 2) för att snabbt bli "TILLGÄNGLIG"  igen


Mer information:


TIPS:

  • Du kan lägga in en textkommentar som syns för RF VÄXELN och för oss andra som använder appen



OBS! 

  1. Det går att bestämma om det ska gälla för enbart FAST NUMMER (dvs ditt 08-nummer) eller både MOBIL + FAST NUMMER.
  2. Om du använder SEMESTER så kan inte nå dig om det visar rött, beroende på ditt val ovan...




 ...