För att senaste versionen av MICROSOFT TEAMS kan du göra så här!


Börja med att avinstallera nuvarnde version av MICROSOFT TEAMS:

  • Avinstallera nuvarande version/versioner på datorn:
    • Avinstallera nuvarande version från MICROSOFT STORE
    • Avinstallera nuvarande version från KONTROLLPANELEN
    • Avinstallera nuvarande version från INSTÄLLNINGAR


Installera nya versionen, kallad "Nya Microsoft Teams" på följande sätt:

Välj 1 av 3 sätt att INSTALLERA- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


Installera TEAMS i WINDOWS som en "app" (via MICROSOFT STORE): 


Ladda ner och använda MICRSOFT TEAMS-appen för WINDOWS från MICRSOFT STORE.

  • Avinstallera det gamla programmet MICROSOFT TEAMS via KONTROLLPANELEN

  • Starta programmatet "MICROSOFT STORE"

 

  • Sök efter "TEAMS" och välj "MICROSOFT TEAMS" och klicka på "INSTALLERA"