För att uppdatera innehållet i en app på mobilen, så ska du "swipa neråt" i de allra flesta program (tex EPOST, OUTLOOK, FACEBOOK etc).Uppdatera INKORGEN i appen EPOST:

  1. Starta mailappen MAIL/EPOST
  2. Placera ett finger mitt på skärmen när du är i INKORGEN
  3. Dra ("svep") sakta med fingret neråt,  så att "snurrande solen syns" (mellan de röda pilarna på bilden nedan)
  4. Släpp fingret från skärmen
  5. Nederst på skärmen visas nu "Letar efter epost" (men som "CHECKING FOR MAIL" på bilen)