För att uppdatera innehållet i en app på mobilen, så ska du "svepa neråt" i de allra flesta program (tex MAIL, OUTLOOK, DROPBOX ochFACEBOOK etc).Uppdatera INKORGEN i appen MAIL:

  1. Starta mailappen MAIL
  2. Gå in i INKORGEN
  3. Placera ett finger mitt på skärmen...
  4. ... dra ("svep") sakta med fingret neråt, så att "snurrande solen" syns (mellan de röda pilarna på bilden nedan)
  5. Släpp fingret från skärmen
  6. Nederst på skärmen visas nu "Letar efter epost" (men som "CHECKING FOR MAIL" på bilden) 
  7. Därefter visas nederst "Uppdaterades alldeles nyss"