Microsoft Teams ingår inte i den version av MICROSOFT 365 ("Office-paket" med tex WORD etc) som installeras på din dator   1. Öppna länken i en webläsare: https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-teams/download-app

  2. Klicka på "LADDA NER FÖR SKRIVBORD" (alltså din dator).

  3. Välj versionen "TEAMS FÖR ARBETE ELLER SKOLA" eftersom SGF har en licens för det!

  4. En fil laddas ner - installera den!
  5. Logga in med in GOLF.SE-adress och dator-/Microsoft365-lösenord
  6. Klart!
Alternativ:

Du kan även installera programmet via PANDA PCSM (nere till höger vid klockan).