Problemet är AT&T i USA. Om du är på deras nät, kan oftast inte samtal kopplas upp. (Bara samtal via tex FACETIME, MESSENGER, SKYPE, TEAMS etc fungerar).


AT&Te har i februari 2022 ändrat att samtal inte går via 4G utan via "VoLTE" ("Voice over LTE, det som vi kallar 4G) alltså ett "datanät", ungefär som samtalen i FACETIME och FACEBOOK - det är inte "riktiga samtal" som kostar pengar per minut, utan bara "datatrafik" i mobilen).

Det har skapat problem både i USA men även för oss som använder TELE2 (pga roaming över VoLTE inte fungerar)...


Lösning:


ALTERNATIV 1: Ändra från AUTOMATISKT till att välja operatör manuellt


Enklast är att stänga av "automatisk roaming" och välja en tillgänglig operatör där du är.

Så, välj i mobilen:
  • INSTÄLLNINGAR
  • MOBILNÄT
  • VAL AV NÄTVERK
  • Stäng av AUTOMATISK, så ...
  • ... kommer en lista på tillgängliga operatörer visas. Välj en av dem!


För USA: tex ska T-MOBILE ska det fungera enligt TELE2 och är "rikstäckande"!


(Om du sedan lämnar område där T-MOBILE saknar täckning, så borde du få en lista på tillgängliga operatörer (så var det iaf förr), annars behöver du göra en "ny sökning" och välja en annan OPERATÖR).


ALTERNATIV 2: Nedgradera från 4G till 3G (kanske fungerar)


Genom att ändra datahastigheten i roaming till 3G, så kanske samtalen går på vanligt sätt:


  • INSTÄLLNINGAR
  • MOBILNÄT
  • ALTERNATIV FÖR MOBILDATA
  • RÖST OCH DATA
  • Ändra från 


Länkar:

https://www.att.com/idpassets/images/support/pdf/Devices-Working-on-ATT-Network.pdf