Välj någon av följande avsnitt och läs vidare:

 • Länkar
 • Om IT tvingar mig till lösenordsbyte...
  • ... och jag är på IHS
  • ... men jag är utanför IHS (tex hemma)
 • Jag vill byta lösenord (datorn och Microsoft 365) och är på kontoret IHS
 • Men om jag inte är på kontoret och vill själv byta lösenord:Länkar:

Om IT tvingar mig till ett lösenordsbyte:

Ibland kan IT tvinga alla användare till ett lösenordsbyte.


För SGF innebär det att alla måste byta lösenordet på datorn och för alla tjänster i Microsoft 365 (Outlook, Onedrive, SharePoint, Teams etc). Andra tjänster (tex Workplace, Cirrus, GIT är inte kopplade till MICRSOFT och har därför egna unika lösnord.


Det finns 2 alternativ:

 1. Enklast är att byta lösenordet på kontoret (IHS) och att du gör det där på datorn. 
  Följ avsnittet "Jag vill byta lösenord (datorn och Microsoft 365) och är på kontoret" nedan.

 2. Om du är utanför kontoret:
  Tyvärr lite krångligare: Skrolla ner till "" lite längre ner på denna sida!
Jag vill byta lösenord (datorn och Microsoft 365) och är på kontoret:

 1. För att byta lösenord själv, behöver du vara på kontoret.
 2. Stäng alla program först
 3. Tryck samtidigt på "CTRL" + "ALT" + "DELETE"
 4. Välj "Ändra lösenord..."

 5. Skriv in det nuvarande lösenordet samt det nya 2 gånger
 6. Lösenordet måste uppfylla de krav som RF bestämt.

 7. VIKTIGT: Starta om datorn och logga in igen. (annars riskeras datorn låsa sig när du kommer hem).

 8. Ändra i OUTLOOK, TEAMS eller ONEDRIVE till nya lösenordet, genom att starta dessa program och fylla i lösenordet i den vita rutan. Det brukar räcka med att du öppnar ett av programmen. Starta om datorn vid problem.
 9. Klart? Nästan...

 10. Ändra lösenordet i mobil/surfplatta:
  • Nu startar du appen "TEAMS"

   Normalt ska du uppmanas att byta lösenordet automatiskt när appen öppans, annars gör du så här: 
   • Gå till fliken CHATT och uppdatera listan (se bilden nederst på sidan).
    En ruta med "Byt lösenord" visas. (Kan dröja upp till någon timme, men oftast inom 5-15 minuter)
  • Starta även standardprogrammet "E-POST" på mobilen:

   Normalt ska du uppmanas att byta lösenordet automatiskt när appen öppans, annars gör du så här: 
   • Gå till INKORGEN. Uppdatera listan (se bilden nederst på sidan).
    En ruta med "Byt lösenord" visas. (Kan dröja upp till någon timme, men oftast inom 5-15 minuter).
  • Gör om punkterna ovan på andra enheter (privata mobil & surfplattor).

 11. För dig med CIRRUS: Du måste ange ditt nya SGF-lösenord i INSTÄLLNINGAR efter att du loggat in på CIRRUS-konto, eftersom CIRRUS vill synka kalenderhändeler mellan CIRRUS och din dator. Här finns mer information: 
  Cirrus: http://itsupport.golf.se/support/solutions/articles/6000244532

 12. KLART!
Uppdatera innehållet i en app på mobilen - tex INKORGEN i EPOST-appen!
Uppdatera program (tex Chatt-listan i Teams eller Inkorgen i E-Post men även många
andra program) genom att " dra med fingret neråt" på skärmen (se röda pilen).
Det visas då en "snurrande sol" (se på bilden) som indikerar att en uppdatering mot servern sker.
Men om jag inte är på kontoret och vill själv byta lösenord:

Detta sätt rekommenderas inte - ta hellre med datorn till kontoret (eller en RF-lokal som är anslutet till RF IS) snarast!

Tyvärr lite krånligare:

 1. Du loggar loggar in på datorn med "gamla" lösenordet.
 2. Öppna en webläsare (helst EDGE) och gå till https://myaccount.microsoft.com/  
 3. Logga in med din GOLF-adress, om inte är inloggad.
 4. Välj "ÄNDRA LÖSENORD" i rutan LÖSENORD


 5. Fyll i nuvarande och...  (eller det du fick av IT) 
 6. ... ange ett lösenord som RF accepterar.
 7. Bekräft med MICROSOFT AUTHENTICATOR.

 8. VIKTIGT: Starta om datorn - MEN det gamla lösenordet används för att "logga in på datorn" tills den dag du kommer till IHS-kontoret  (eller RFs interna nätverk ute i landet, dvs ej gästnät).

  Först då "upptäcker" även din dator att ett lösenordsbyte har skett. Först då (och därefter), gäller även det nya lösenordet för att logga in på datorn. Därför är det viktigt att du kommer ihåg det nya lösenordet skapade när IT bad dig byta lösenord! 

  Det nya lösenordet gäller nu alla Office-program/appar (tex Teams, Outlook, OneDrive etc) i datorn och mobil/surfplatt samt när du logga in på PORTALEN (http://portal.office.com). 

 9. Ändra i OUTLOOK, TEAMS eller ONEDRIVE till nya lösenordet genom att starta dessa program och fylla i lösenordet i den vita rutan. Det brukar räcka med att du öppnar ett av programmen. Starta om datorn vid problem.

 10. Ändra lösenordet i mobil/surfplatta:
  • Nu startar du appen "TEAMS"

   Normalt ska du uppmanas att byta lösenordet automatiskt när appen öppans, annars gör du så här:
   • Gå till fliken CHATT och uppdatera listan (se nedan).
    En ruta med "Byt lösenord" visas. (Kan dröja upp till någon timme, men oftast inom 5-15 minuter)
  • Starta även standardprogrammet "E-POST" på mobilen:

   Normalt ska du uppmanas att byta lösenordet automatiskt när appen öppans, annars gör du så här: 
   • Gå till INKORGEN. Uppdatera listan (se nedan).
    En ruta med "Byt lösenord" visas. (Kan dröja upp till någon timme, men oftast inom 5-15 minuter).
  • Gör om punkterna ovan på andra enheter (privata mobil & surfplattor).

 11. För dig som använder CIRRUS: Du måste ange ditt nya SGF-lösenord i INSTÄLLNINGAR efter att du loggat in på CIRRUS-konto, eftersom CIRRUS vill synka kalenderhändeler mellan CIRRUS och din dator. 
  Här finns mer information för Cirrus: http://itsupport.golf.se/support/solutions/articles/6000244532

 12. KLART!