Använd grupprum för att dela in elever i mindre grupper under klassmöten. Du kan öppna och stänga rum flera gånger under en session eller flytta deltagare mellan rum. Endast Mötes arrangörer kan skapa och hantera Översiktenrum. (se bilden nedan)


OBS: BETA-versionen:


  • BETA-version betyder att den programmet inte är riktigt klart, men fungerar hyfsat bra.

  • Det går för närvarande bara att organisera ett möte med Översiktsrum i programmet senaste versionen av Teams for Education Desktop (https://www.microsoft.com/microsoft-365/microsoft-teams/download-app). Kontrollera att du har den minsta version som krävs för att köra den här funktionen genom att välja den avataren med bilden och sedan om > versionen.

  • Deltagarna kan delta i översiktensrum från Teams för utbildnings Stationära datorer, iOS-eller Android-appar (länk: https://www.microsoft.com/microsoft-365/microsoft-teams/download-app). På mobilen bör du kontrollera att du har den minsta version som krävs för att köra den här funktionen genom att trycka på inställningar > om
    • Minst stationär program version: 1.3.00.24755
    • Lägsta iOS-version: 1.0.77.2020100603
    • Minst Android-version: 1.0.0.2020091301


Källa - och mer information om hur det fungerar: