Alternativet "HEMLIG KOPIA" visas inte i OUTLOOK som standard...


För att aktivera HEMLIG KOPIA, gör följande:


  1. Öppna OUTLOOK och skapa ett nytt email
  2. Klicka på fliken ALTERNATIV
  3. Aktivera HEMLIG KOPIA


Från och med nu har du alltid HEMLIG KOPIA i alla dina email.