För att använda våra interna distributionslistor (kallade SGF DL), följ instruktionen nedan!


(Egentligen är dessa listor spärrade för vanliga användare, men du kan gå runt spärren)


 1. Starta OUTLOOK och ett nytt email
 2. Om du saknar HEMLIG KOPIA under KOPIA (se bilden nedan), så måste HEMLIG KOPIA aktiveras:
 3. På HEMLIG KOPIA skriver du in ”sgf.dl” och tryck sedan CTRL+K för att få en lista över alla aktuella distributionslistor som SGF har hos RF. 4. Troligen är det bäst att använda ”SGF DL.Alla SGF:are (Anställda + Övriga)” i första hand (se de olika alternativen ovan), där ”övriga” är alla personer som inte är fast anställda av SGF, men som är i nära samarbete med SGF. Annars bör namnet indikera vilka som ingår…
 5. Som du ser på bilden nedan, kan "vanliga användare" inte skicka mail till maillistan (detta för att externa personer ska kunna skicka spam...
 6. Öppna listan på medlemmar i den SGF DL som du har vanlt, genom att klicka på ”+” till vänster om ”SGF DL”… och sedan klicka på "OK" i rutan som öppnas. 7. Nu visas alla personer som ingick i listan. (Om listan består av en annan listan, klicka även på dess "+" för att expandera och visa de personer / epostadresser som ingår)
 8. Ta bort dem som inte ska ha meddelandet / inbjudan
 9. Skriv meddelande & bifoga eventuella filer
 10. Skicka meddelandet / inbjudan
 11. KLART!