För att frigöra utrymme på hårddisken på din dator, kan du göra följande:


Flytta alla filer och mappar som du har på följande ställen:

  • SKRIVBORDET
  • DOKUMENT (ej mappen ANPASSADE OFFICE-MALLAR)
  • BILDER (ej mapparna "Kamerabilder" och "Sparade bilder") eller om det finns en iCLOUD-mapp)


(Du ska aldrig spara filer på dessa ställen, eftersom de inte har backup eller versionhantering samt du kan inte nå dem från 

PORTALEN eller via dina mobilappar.


Lägg in alla dessa i "OneDrive - Sveriges Riksidrottsförbund" - använd mappen "AKTUELLT" om du hinner sortera nu!


Vänta ca 5-10 minuter så att all filer hinner synkroniseras från datorn till ONEDRIVE i "molnet", dvs på servern hos MICROSOFT.


Gå sedan in i mappen "OneDrive - Sveriges Riksidrottsförbund". 


Markera alla mappar och filer (med musen eller tryck CTRL + A), dvs alla ska vara "blåmarkerade".


Du ska nu avmarkera några av mapparna/filerna som tillhör WINDOWS,  genom att hålla ner CTRL och vänsterklicka på följande filer och mappar:


  • Microsoft Teams Chatfiler
  • Notebooks
  • <DITT NAMN> @ Sveriges RIksidrottsförbund


Det ska alltå se ut som på bilden nedan:


Högerklicka nu i området som är "blå-markerat" och välj alternativet FRIGÖR. Se texten på bilden!