Vårt antivirus- och brandväggsprogram PANDA FUSION 360 reagerar på nya program och då hamnar de i karantän tills programmet är analyserat av PANDA. 


Av säkerhetsskäl så blockeras allt som standard och det som visar sig vara "OK" kommer att tillåtas så snart filerna har analyserats av PANDA.


Det tar normalt 10-15 minuter men kan ibland ta längre tid. Försök att starta programmet igen efter ca 30 minuter och fortsätt. Notera gärna vilket felmeddelande som visas på skärmen - använd programmet SKÄRMKLIPPSVERKTYGET eller din mobil för att fotografera!


Program som inte är så vanliga är ofta drabbade. Inom SGF kan det drabba program som:

  • GOLFENS IT (GIT)
  • MIN GOLF HELPDESK
  • EASYRATING
  • TRACKMAN 
  • etc

Programmen blockeras händer oftast när program nyinstalleras eller har uppdaterats, men även om programfilerna manipuleras av ett virus.


Kontakta INTERN-IT annars om problemet kvarstår, så kan vi felsöka eller kontakta PANDA.