Ladda ner Microsoft Teams till datorn eller mobilen
Ladda ner appen MICROSOFT TEAMS till din dator eller mobil & och logga in med epostadressen och ditt datorlösenord! (se nedan)! 


Video som förklarar MICROSOFT TEAMS (3 minuter): 
https://www.microsoft.com/videoplayer/embed/042017e6-ac2a-4ab5-9e4e-d068a8677c2a?autoplay=true
(filmen är på engelska men svensk text kan aktiveras nere till höger).


Växla till MICROSOFT TEAMS från SKYPE FÖR FÖRETAG

Här är en sammanställning vad som skiljer SKYPE och TEAMS åt:

https://support.office.com/sv-se/article/v%c3%a4xla-till-teams-fr%c3%a5n-skype-f%c3%b6r-f%c3%b6retag-6295a0ae-4e8e-4bba-a100-64cc951cc964?ui=sv-SE&rs=sv-SE&ad=SE#ID0EAABAAA=Differences 


Hur kommer jag igång med MICROSOFT TEAMS?

https://docs.microsoft.com/sv-se/microsoftteams/instructor-led-training-teams-landing-page 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


Installera i WINDOWS: 

Du kan installera programmet på 2 sätt - gamla sättet som ett program eller via WINDOWS STORE!


1) Som ett "program" i WINDOWS

 Använd denna länk: https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-teams/download-app
(Länken "TEAMS för Skrivbord" är för datorer). 


Sedan ska du välj version, där SGF välj "TEAMS FÖR SKOLA" (se bilden nedan)!2) Som en "app" i WINDOWS


Ladda ner och använda MICRSOFT TEAMS-appen för WINDOWS från MICRSOFT STORE.

  • Starta MICROSOFT STORE

 


  • Leta upp TEAMS och välj INSTALLERA