Som standard har SIM-kort från TELE2 PIN-koden "0000". Alla mobiler har SIM-korts låset inaktiverat.

Enligt SGFs policy krävs att du har PIN-kod aktiverat och att du har ändrat PIN-koden.


Gör så här:

  1. Öppna INSTÄLLNINGAR
  2. Gå till MOBILNÄT 
  3. Välj SIM-PIN
  4. Aktivera SIM-PIN (ange den nuvarande PIN-koden, troligen "0000")
  5. Välj sedan ÄNDRA PIN
  6. Skriv in den nuvarande PIN-koden (troligen "0000")
  7. Skriv in den nya PIN-koden för SIM-kortet 2 gånger. Tips: Välj den 4-siffriga kod som du alltid har haft.
  8. Klart!


Vid 3st felaktiga försök att ange SIM-PIN, så låser sig SIM-kortet. Använd då din PUK-kod (fanns på det gröna "kreditkortet" som SIM-kortet satt på) för att låsa upp SIM-kortet eller kontakta INTERN-IT. Du kan även se din PUK om du loggar in på TELE2 TSO via mobilen eller datorn, se mer här: https://sgf.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000218334