Normalt uppdateras alla mappar och dess innehåll "så snart som möjligt" en förändring skett. Ibland kan det dock vara en fördröjning (tex dåligt internet, server- eller datorproblem etc).


OBS! Delade Brevlådor (Shared Mailbox) som fler användare har access till, har ibland lite svårt uppdateras direkt när du startar OUTLOOK och ibland inte lika ofta som ditt vanliga konto. Då är viktigt att göra "UPPDATERA MAPP", se nedan, så kommer nya mail att dyka upp inom några sekunder.


Om mappen är uppdaterad, ska det se ut så här längst ner till höger i OUTLOOK:


Den kan dock ibland vara missvisande... 


För att ha en exakt kopia (spegling) på egna datorns OUTLOOK, jämfört med vad som finns på mailservern (webmailens "OUTLOOK" i PORTALEN), så måste man ibland uppdatera manuellt.


Uppdatera mapp den lokala kopian av OUTLOOK manuellt:

  1. Klicka för på valfri mapp (tex INKORGEN eller en undermapp). Klicka sedan på fliken "SKICKA OCH TA EMOT"
  2. Klicka på "SKICKA/TA EMOT FÖR ALLA MAPPAR" så synkning startar.
  3. Klicka på "UPPDATERA MAPP" för att se vad som hänt i den aktuella mappen
  4. Klicka på "VISA FÖRLOPP" för att se förloppet när servern kontaktas.Det tar minst 3-10 sekunder för datorn att synkronisera så när du klickar på "VISA FÖRLOPP" så ser det ut så här:


Om det är problem med kontakten mellan servern och OUTLOOK så syns det på bilden ovan efter ca 5-10 sekunder.