Fönsterhantering vid 2 skärmar


För att flytta aktuellt fönster från ena till den andra skärmen använd  eller 


Fler tips om fönsterhantering!

  • Win+VÄNSTERPIL: Lås fast aktuellt fönster på vänstra halvan av skärmen, därefter välj vad du vill ha på högra halvan (eller avbryt)
  • Win+HÖGERPIL: Lås fast aktuellt fönster på högra halvan av skärmen, därefter välj vad du vill ha på vänstra halvan (eller avbryt)
  • Win+PIL UPP: Maximera fönstret
  • Win+PIL NER: Minimimera fönster (eller återställ om fönstret är maximerat redan).