MERAKI är ett system management program som installerats på alla SGF-mobiler. Genom detta program kan INTERN-IT se teknisk data och status (dock aldrig bilder, email eller andra privata saker) på din mobil. INTERN-IT kan tex fjärrlåsa och radera mobilen vid stöld och installera andra program som alla SGF-anställda bör ha (t.ex. Sharepoint, Work Chat, Outlook etc.)