Om texten finns i din köpta mobil, måste du höra av dig till INTERN-IT

Vi kontrollerar och tar bort mobilen ur hanteringsprogrammet MERAKI. MERAKI har därefter alltså inte längre access till mobilen på något sätt. Om appen MERAKI (med loggan SM) finns kvar, kan den tas bort...


För att bort bort själva texten i mobilen och allt om MERAKI, måste man göra följande: 

  • Gör backup på mobilen via iTUNES till en dator (PC eller MAC) - kontrollera att backupen finns!
  • Radera mobilen till fabriksinställningar - (INSTÄLLNINGAR / ALLMÄNT /  NOLLSTÄLL / RADERA ALLT OCH ALLA INSTÄLLNINGAR etc)
  • Koppla ihop mobilen med datorn och klicka i iTUNES på rutan ÅTERSTÄLL FRÅN SÄKERHETSKOPIA
  • Välj rätt mobil och backup-version i listan (om flera backup finns).
  • Ha mobilen mobilen ihopkopplad med datorn i ca 30-60 minuter så laddas alla 

Klart!