Parkering i garaget (via infart på Östgötagatan 98 E) får bara ske på de 4 platser som är markerade med "GOLF Poolbilar" av SGFs poolbilar eller de 2 platser avsedda för SGF gästparkering märkta med "GOLF".


Använd passerkort för att komma in via stolpen som sitter ca 30m före ingången (nära allén, se bilden nedan). Passerkort krävs även för att förflytta sig till och i garaget i övrigt.

Privat parkering i Folksam-huset ska skrivas upp på listan i receptionen på GOLF (plan 6) där du fyller hel- eller halvdagsparkering.


LÄNK: Alternativt, använd Parkeringsplatser i Folksamhuset (Östgötagatan 84)