OBS!  Tänk på vi är ensamt om BRIX, så du måste spara din WORD eller POWERPOINT som PDF-fil för, att andra ska kunna se ditt dokument korrekt. Använd INTE fonten BRIX i EXCEL då det där skapar stora problem för externa personer.


Typsnitten (fonterna) bör vara installerade på din SGF-dator!

Annars installerar du typsnitten på din dator, genom att

 1. Från denna mapp på din dator: C:\SGF_Intern-IT\fonts\ 
 2. Markera alla filer, högerklicka och välj "INSTALLERA FÖR ALLA ANVÄNDARE"!
 3. VIKTIGT! Du måste starta om datorn för att fonterna ska fungera perfekt!
   

Om du saknar filerna på din dator:

 

 1. Ladda ner bifogad ZIP-fil till datorn (finns längst ned på denna sida).
 2. Troligen hamnar ZIP-filen i din HÄMTADE FILER eller där du valde att spara filen.
 3. Packa upp ZIP-fil genom att högerklicka och välja PACKA UPP TILL "FONTS\" (se bild)!

 4. Markera alla fonter i mappen - allt blir blåmarkerat!
 5. Högerklicka på de markerade filerna (någonstans i det blåmarkerade området).
 6. Välj INSTALLERA FÖR ALLA ANVÄNDARE (se bilden nedan)
   
 7. VIKTIGT! Du måste starta om datorn nu!
 8. Nu är BRIX finnas med i listan över de typsnitt som du välja mellan i tex WORD och POWERPOINT.