Varför hamnar inkommande epost (mail) i mappen SKRÄPPOST?


All mail du får är antingen "epost" eller "spam" (*). 


(*) = "Spam" är något du inte vill ha och inte beställt! Detta gäller alltså INTE ett medlemsbrev från ett företag, där du är kund eller ett email du valt att få information från. Däremot kanske du inte längre är intresserad. Dessa mail kan du (hos seriösa företag) avsluta genom att klicka på UNSUBSCRIBE i slutet av mailet! Med "spam" inkluderar jag här även mail med virus, phishing, bluffar, mail med fejkade länkar etc som tar sig förbi "spam filtret".


Mailservern som tar emot mailet och de mailprogram du använder, avgör om det inkommande mailet är epost eller spam.  Var mail kontrolleras minst 2-3 gånger på vägen till din INKORG- eller SKRÄPPOST-mapp. Antingen avvisas mailet direkt eller placeras i SKRÄPPOST av mailservern eller det program/tjänst du använder för att "läsa" email. Detta fungerar oftast utan problem! 


Ditt inkommande mail hamnar alltså i en av dessa 4 kategorier:


 1. Ett verkligt mail som klassas som EPOST (korrekt)
 2. Ett verkligt mail som klassas som SPAM (felaktigt)
 3. Ett spam som klassas som EPOST (felaktigt)
 4. Ett spam som klassas som SPAM (korrekt)


Kategori 1 och 4 är lätta att förstå och där hamnar nästan alla mail (cirka 99%). Sedan hamnar några mail som hamnar i kategori 2 och 3 - och det är dessa få du ser som "fel" (antingen missat spam eller ett korrekt mail i SPAM-mappen). 



Orsaken att ett verkligt mail hamnar i SKRÄPPOST:

(Klicka på bilden för att se tydligare!)



 1. Först tas alla mail emot av ett spamfilter hos det företag som ansvarar för användarens mail (arbetet, GMAIL, HOTMAIL etc). De mest uppenbara mail som innehåller spam eller virus raderas direkt hos mottagarföretaget, utan att användaren får reda på det (se bilden nedan). Normalt spärras här ca 95-99% av all spam och virus här.

 2. Mailservern tar emot resterande epost Där finns hantering av spam på alla inkommande mail. De mail som är "ok" släpps vidare hamnar hos användaren, medan "tveksamma" mail klassas som SPAM. Ibland kan man hitta dessa mail i mappen "BULK" på webmailen endast. I andra fall läggs till tex ***SPAM*** till först i mailets ÄMNE och levereras till användaren.

  Mailserven även hjälp av olika "black lists" där kända spammare finns, men ibland kan även "vanliga" bolag hamna på listan temporärt, tex pga för mycket medlemsutskick, länkar i utskick, nya regler hos blacklist-bolagen, felinställningar hos utskickare osv. Dessa mail kan ibland få ett tillägg i ÄMNE som [Suspected Spam] eller liknande.När SGF hamnar här pga nästan 1 miljon golfare i Sverige, så ser SGF då till att vi uppfyller allt igen och därefter tas vi bort från "black list".

  Om tillräckligt många användare i webmailen markerar ett email som "SPAM" kan det medföra att framtida mail klassas som spam från företaget.

 3. Sedan hamnar mailen hos användaren - i ett program eller via en webtjänst. Eventuellt görs här en tredje kontroll av mailen... Om programmet (tex OUTLOOK, MAIL, THUNDERBIRD etc) eller webmailens inställningar/regler (i tex GMAIL, HOTMAIL, YAHOO, TELIA etc) anser att mailet är spam, flyttas det till SKRÄPPOST-mappen. Detta sker oftast alltid och kan inte stängas av, men det kan justeras och ändras av användaren.


När hamnar ett mail i skräppost-mappen?

Alla inkommande mail analyseras. Om mailet innehåller för mycket reklam, länkar via analysföretag, och en massa mer parametrar eller om användaren själv har markerat att tex "alla mail från xxx är skräp" så hamnar det i mappen skräppost.


Varför hamnar tex golfbokningsmail från SGF/GOLF.SE (egentligen GIT)  i mappen Skräppost?

 • användaren själv har markerat att tex "alla mail från GOLF är skräp".
 • Microsoft (dvs HOTMAIL, LIVE, PASSAGEN, OUTLOOK.COM etc) anser att det skickas för mycket mail från GOLF.SE (pga bokningsmailen) och därför  klassas (svartlistas) SGF ibland som "spammare". SGF påtalar detta och blir "vitlistade" igen. Det tar dock tid och det finns många företag som kan svartlista SGF.
 • Brevet har för mycket/endast weblänkar och lite/ingen text.
 • Både klubben och SGF vill veta (för statistik och reklampengar etc) hur många som läser mailen och/eller klickar på en länk i mailet (i artikeltexten eller i reklamen). Utan reklam blir GIT dyrare, klubben får betala mer till SGF och golfaren mer till klubben i medlemsavgift/greenfee etc. Golfspelare har indirekt godkänt/valt reklam genom årsmötet på klubben, klubben i sin tur på stämman hos SGF.
 • och säkert några anledningar till...



Vad kan användaren göra:

 • Lägg till avsändaradressen i ADRESSBOKEN ökar chansen för att inte spamklassas.
 • markera mailet i mappen SKRÄPPOST och välj INTE SKRÄPPOST (dvs lära programmet att det inte är skräppost). Detta görs på olika sätt i respektive program... (Outlook på datorn: Högerklicka och välj SKRÄPPOST / MARKERA SOM ICKE SKRÄPPOST)
 • Inte använda epostadress från Microsoft (se ovan) för bokningsmailen (dvs användarens adress i MIN GOLF).


Mail hamnar i "ÖVRIG EPOST" eller ":

Numera finns även CLUTTER MAIL ("Övrig epost") i tex OUTLOOK och motsvarande "Kampanjer" i GMAIL) Dit flyttas epost som inte anses vara viktig från INKORGEN.