All mail du får är antingen "epost" eller "spam" (*). Mailservern som tar emot mailet och de mailprogram du använder, avgör om det inkommande mailet är epost eller spam. Detta fungerar i ca 99% av fallen - eller ännu mer!


(*) = Spam är något du inte vill ha och inte beställt - vilket alltså inte ett medlemsbrev från ett företag där du varit kund, men inte är intresserad av längre. Dessa mail kan du avsluta genom att klicka på UNSUBSCRIBE i slutet av mailet! I spam inkl jag här även mail med virus, phishing, mail med länkar etc.


Ditt inkommande mail hamnar alltså i en av dessa 4 kategorier:


 1. Ett mail som klassas som EPOST (korrekt)
 2. Ett mail som klassas som SPAM (felaktigt)
 3. Ett spam som klassas som EPOST (felaktigt
 4. Ett spam som klassas som SPAM (korrekt)


Kategori 1 och 4 är enkla och där hamnar nästan alla mail (99%). 


Sedan hamnar några mail fel (kategori 2 och 3) - och det är dessa få du ser som "fel" (antingen missat spam eller ett korrekt mail i SPAM-mappen). Se bilderna nederst i denna artikel!


Orsaken att mail hamnar i SKRÄPPOST är:

 1. Först tas alla mail emot av en mailserver hos det företag som ansvarar för användarens mail (arbetet, GMAIL, HOTMAIL etc). Där finns hantering av spam på alla inkommande mail. De mest uppenbara mail som innehåller spam eller virus raderas direkt hos mottagarföretaget, utan att användaren får reda på det.  Men de som är tveksamma eller "ok" släpps vidare hamnar hos användaren. (Ibland kan man hitta vissa av dessa mail i mappen BULK). Normalt spärras här ca 95-99% av all spam och virus här.

 2. Sedan hamnar mailen hos användaren - i ett program eller via en webtjänst. En andra kontroll av mailen gör nu... Om programmet (tex OUTLOOK, MAIL, THUNDERBIRD etc) eller webmailen (GMAIL, HOTMAIL, YAHOO, TELIA etc) anser att mailet är spam, flyttas det till SKRÄPPOST-mappen. Detta sker alltid och kan inte stängas av, men det kan justeras.


När hamnar ett mail i skräppost-mappen?
Alla mail analyseras. Om mailet innehåller för mycket reklam, länkar via analysföretag, och en massa mer parametrar eller om användaren själv har markerat att tex "alla mail från xxx är skräp" så hamnar det i mappen skräppost.


Varför hamnar tex golfbokningsmail från SGF/GOLF.SE (egentligen GIT)  i mappen Skräppost?

 • användaren själv har markerat att tex "alla mail från GOLF är skräp".
 • Microsoft (dvs HOTMAIL, LIVE, PASSAGEN, OUTLOOK.COM etc) anser att det skickas för mycket mail från GOLF.SE (pga bokningsmailen) och därför  klassas (svartlistas) SGF ibland som "spammare". SGF påtalar detta och blir "vitlistade" igen. Det tar dock tid och det finns många företag som kan svartlista SGF.
 • Brevet har för mycket/endast weblänkar och lite/ingen text.
 • Både klubben och SGF vill veta (för statistik och reklampengar etc) hur många som läser mailen och/eller klickar på en länk i mailet (i artikeltexten eller i reklamen). Utan reklam blir GIT dyrare, klubben får betala mer till SGF och golfaren mer till klubben i medlemsavgift/greenfee etc. Golfspelare har indirekt godkänt/valt reklam genom årsmötet på klubben, klubben i sin tur på stämman hos SGF.
 • och säkert några anledningar till...

Vad kan användaren göra:

 • Lägg till avsändaradressen i ADRESSBOKEN ökar chansen för att inte spamklassas.
 • markera mailet i mappen SKRÄPPOST och välj INTE SKRÄPPOST (dvs lära programmet att det inte är skräppost). Detta görs på olika sätt i respektive program... (Outlook på datorn: Högerklicka och välj SKRÄPPOST / MARKERA SOM ICKE SKRÄPPOST)
 • Inte använda epostadress från Microsoft (se ovan) för bokningsmailen (dvs användarens adress i MIN GOLF).


På samma sätt för CLUTTER MAIL ("Övrig epost") som finns i OUTLOOK (och tex GMAIL). Den flyttar epost som inte anses vara viktig till en annan mapp. (Troligen baserat på att du inte öppnar mail från personen).