För att använda mobilen som "modem och router" för din dator:


Mobilen:

  1. Gå in i INSTÄLLNINGAR
  2. Välj INTERNETDELNING
  3. Ändra först lösenordet till något enkelt (krav minst 8 tecken, varav både siffra och bokstav)
  4. Aktivera INTERNETDELNING


Datorn:

  1. Sök efter trådlösa nätverk som vanligt 
  2. Efter ca 5-10 sekunder bör du se ett nytt wifi-nätverk med samma namn som din mobil (tex "Kims iPhone")
  3. Anslut till denna och skriv in lösenordet du valde ovanALTERNATIV:

Numera brukar INTERNETDELNING starta automatiskt, om du kopplar in en USB-sladd mellan datorn och mobilen!


OBS: InTERNETDELNINGEN startar numera direkt, trots att du kanske redan är anslutet till ett vanligt WIFI-nät. Att ladda mobilen via datorn, kan alltså medför att du surfar via mobilnätet i stället för WIFI-nätet på jobbet, hemma eller någon annanstans. Om du bara vill ladda mobilen, använd ett uttag i väggen. Om du verkligen vill använda datorn för att ladda mobilen, se till att du använder annat WIFI i stället för INTERNETDELNING.

Problem med internetdelning:

Läs mer här: Internetdelning från mobilen till datorn fungerar inte