Du boka möten i TEAMS från: 


  • Outlook i datorn
  • Outlook på webben (Portalen)
  • Outlook i mobilen
  • Teams på datorn
  • Teams på webben (Portalen)
  • Teams i mobilen


Logga in på Portalen http://portal.office.com och välj antingen OUTLOOK eller TEAMS.


Du kan även göra om ett vanligt möte till ett TEAMSMÖTE i OUTLOOK eller TEAMS.


Återkom om problemet kvarstår


Se även här: