Parkering i garaget (via infart på Östgötagatan 98 E) får bara ske på de platser som är markerade med GOLF Poolbilar!


Använd passerkort för att komma in via stolpen som sitter ca 30m före ingången (nära allén, se bilden nedan). Passerkort krävs även för att förflytta sig till och i garaget i övrigt.

Privat parkering i Folksam-huset ska skrivas upp på listan i receptionen på GOLF (plan 6) där du fyller hel- eller halvdagsparkering.